Política de privacitat

Introducció

La seva privadesa és important per a nosaltres, així que, mitjançant aquest document, us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com les utilitzem i per a què, entre altres indicacions.

Per a la vostra informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai no la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai no utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privadesa de manera regular, i sempre que introduïu les vostres dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l'obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i és suficient la publicació al lloc web del prestador.

Empreses a les quals se li aplica aquesta política de privadesa

ALDAN MERIDIAN, SL amb NIF B65772832, direcció Av. Nord, 45, 17480 Roses, Girona

BAY VILLAGE EMPORDA, SLU, amb NIF B55174882, direcció Plaça Catalunya, 20, 17480 Roses, Girona

HOSPITALITY EMPORDA, SL amb NIF B55174874, direcció Avinguda de la Bocana, 38, 17480 Roses, Girona

ROSES VACANCES MANAGEMENT, SLU amb NIF B55174916, direcció C/ Port Reig, 25, 17480 Roses, Girona

PG TRAVEL, SL amb NIF B55079404, direcció Av. De la Bocana, 59, 17480 Roses, Girona

SMART HOTELS EMPORDA, SL amb NIF B55199459, direcció C/ Punta Prima, 1, 17480 Roses, Girona

TRESAGEL, SL amb NIFB55174890, direcció Av. Gola de l´Estany, 6, 17480 Roses, Girona

Correu electrònic: dpd@prestigehotels.com

Delegat de Protecció de Dades: PIMELEGAL, SL

Contacte DPD: dpd@prestigehotels.com


ALDAN MERIDIAN, SL és CORRESPONSABLE DEL TATAMENT amb cadascun dels hotels identificats.

D'ara endavant totes elles identificades com a PRESTIGE HOTELS.

PRESTIGE HOTELS de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries , d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Mètode d'obtenció de les dades, quines dades demanem i la seva finalitat

Les dades que recollim, la manera com les obtenim i la finalitat del tractament és la següent:

Formularis de contacte i/o requeriment d'informació i/o trucada:

 • Dades requerides: nom i cognoms, mail, telèfon, adreça
 • Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari
 • Legitimació: consentiment de l'usuari

Formulari de registre :

 • Dades requerides: nom i cognoms, mail, telèfon, adreça
 • Finalitat: per crear un compte d'usuari i accedir a les funcionalitats del web
 • Legitimació: consentiment de l'usuari

Formularis de subscripció a la newsletter :

 • Dades requerides: mail
 • Finalitat: Enviar informació comercial del teu interès sobre els nostres serveis a través del mail
 • Legitimació: Consentiment de l'usuari

Si contracta el servei a través de la nostra pàgina web:

 • Dades requerides: nom i cognoms, adreça, email, telèfon i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.
 • Finalitat: contractació del nostre servei i mantenir-lo informat
 • Legitimació: consentiment de l'usuari i interès legítim a mantenir-lo informat en la seva condició de client.

Formulari enviament CV :

 • Dades requerides: nom i cognoms, adreça, email, telèfon, hobbies, carrera professional, CV
 • Finalitat: Fer partícip l'interessat en els processos de selecció de personal oberts actualment o per a futurs processos en què el candidat pugui encaixar. Per poder dur a terme aquesta selecció PRESTIGE HOTELS podrà realitzar test psicotècnics o proves competencials per validar si el seu perfil compleix els requisits de la vacant i no podent ser utilitzats per a altres finalitats. La informació està detallada a l'apartat d'enviament CV d'aquesta política.
 • Legitimació: consentiment de l'usuari

Dur a terme la relació contractual i les gestions administratives, fiscals i comptables, anàlogues i que siguin necessàries virtut de la legislació vigent

 • Dades requerides: nom i cognoms, telèfon, adreça, DNI, email, signatura, dades bancàries
 • Finalitat: dur a terme la gestió comercial, fiscal i administrativa interna
 • Legitimació: Consentiment de l'interessat i relació contractual

Dur a terme el registre d'entrada :

 • Dades requerides: nom i cognoms, telèfon, adreça, DNI
 • Finalitat: compliment de les obligacions legals del registre dentrada que aquesta entitat realitza
 • Legitimació: a l'empara del que disposa la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana (LPSC).

WhatsApp: a l'apartat WhatsApp de la present política se'n detalla l'ús.


Els responsables que formen part de PRESTIGE HOTELS poden emparar la transmissió de les dades personals amb finalitats administratives internes entre elles, en l'interès legítim d'acord amb el que regula el considerant 48 del RGPD.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" al mail ressenyat.

D'acord amb la LSSICE, PRESTIGE HOTELS no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

Termini de conservació de les dades

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

Destinataris de cessions o transferències

El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioneu a través d'aquest lloc web serà allotjada als servidors de PRESTIGE HOTELS , contractats a l'empresa que presta el servei d'allotjament de la web. El tractament de les dades de l'entitat està regulat mitjançant un contracte d'encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

PRESTIGE HOTELS també podrà contractar determinats serveis la prestació dels quals la realitzaran terceres empreses (Encarregats del tractament) a les quals se'ls comunicaran les dades. Amb totes aquestes empreses se signa el corresponent contracte de confidencialitat per garantir que l'ús de les dades personals a què donem accés per a la prestació del servei es realitzi d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

En cas de disposar del vostre consentiment sol·licitat al formulari corresponent, podrem cedir les vostres dades: nom i cognoms, telèfon i email a Costa Brava City Tour, SL amb CIF B55348924 i adreça Avinguda de la Bocana 59, CP 17480. Roses, Girona. Aquesta empresa és col·laboradora de PRESTIGE HOTELS i ofereixen els serveis a destinació referents a activitats, visites guiades, excursions, lloguers, tiquets de museu, transport entre d'altres.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de lactivitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

Google Analytics : per realitzar una anàlisi i mètrica de l'ús que els usuaris fan de la web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes galetes sobre l'ús (incloent-hi l'adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc., ubicada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, muntaré View (Califòrnia), CA 94043 dels Estats Units ( " Google " ), als seus servidors dels Estats Units.

Drets de les persones interessades

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l'exercici dels següents drets davant PRESTIGE HOTELS presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a dpd@prestigehotels.com, indicant com a Assumpte: "PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS ”.

Drets:

 • Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives
 • Dret d'oposició: dret de l'interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o s'hi cessi.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar-ne el futur tractament, per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a linteressat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que els seus drets s'han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (aepd.es).

Informació addicional

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l'accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d'integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

IDIOMA

L'idioma aplicable a aquesta política de privadesa és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

XARXES SOCIALS

Us informem que PRESTIGE HOTELS pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de PRESTIGE HOTELS es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari.

PRESTIGE HOTELS tractarà les vostres dades amb les finalitats d'administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que PRESTIGE HOTELS consideri inadequats.

- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, PRESTIGE HOTELS es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si remet informació personal a través de la xarxa social, PRESTIGE HOTELS quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l'usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

ENVIAMENT CV

En el cas que l'usuari enviï el seu CV a través del nostre web, el nostre email de selecció, l’entregui presencialment o apliqui a alguna de les nostres ofertes, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, portant a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l'objectiu de seleccionar el millor candidat per la vacant del Responsable. Informem que aquest és l'únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s'acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d'un any transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte de la confidencialitat, tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l'esmentat termini i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins abans informats.

WHATSAPP

El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que realitzin una consulta a través de WhatsApp de PRESTIGE HOTELS es regirà per aquest apartat, així com aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a l'aplicació que procedeixin en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari PRESTIGE HOTELS, tractarà les seves dades amb la finalitat d'administrar correctament la seva consulta, així com qualsevol altra finalitat de la gestió administrativa del servei. Les teves dades es comparteixen amb WhatsApp Ireland Limited, les mesures de seguretat de les quals tècniques asseguren la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la seva informació, segons indica la seva pròpia política de privacitat. No es preveuen més cessions, excepte per obligació legal o requeriment judicial. Les teves dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s'han obtingut i, una vegada ja no siguin necessaris, es mantindran degudament bloquejats, arxivats i conservats durant el temps legalment establert. Queda prohibit l'ús del WhatsApp de PRESTIGE HOTELS per a l'enviament de continguts que no siguin els necessaris per a la resposta a la consulta i que siguin il·lícits per la normativa nacional o internacional que atempti contra els drets fonamentals de les persones i en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

REMARKETING I RETARGETTING

El remàrqueting és un sistema que permet crear anuncis adaptats o personalitzats per als usuaris que, prèviament, van visitar una pàgina web i en aquest cas, la nostra. Es tracta d'una solució associada a Google Adwords amb l'objectiu d'aconseguir un retorn de la inversió millor (ROI). El Remarketing insereix una galeta a l'ordinador de l'usuari i als llocs afiliats a Google Adsense amb anuncis gràfics es mostri un banner del prestador.

El retargetting és la tècnica que s'utilitza per mostrar, en altres webs gràcies a un sistema de tracking, anuncis gràfics a un usuari que ha abandonat el nostre site sense completar un procés que volíem que acabés (registre, compra, sol·licitud, etc.), aquests anuncis haurien d'estar orientats principalment a la conversió de l'objectiu de la nostra web.

La informació que recopilem gràcies a aquestes funcions és recollida per les galetes de Facebook, Twitter, Doubleclick, Google Adword. Podeu conèixer les dades que recopilen aquestes galetes en les següents polítiques de privadesa de cada servei:

• Facebook

• Google Ads

Si no voleu que aquesta informació sigui recopilada per aquestes galetes, inhabiliteu l'ús de galetes de Google a través de la configuració d'anuncis de Google. També podeu desactivar l'ús de galetes d'un proveïdor tercer a través de la pàgina d'inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Aquest tipus de servei permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes. Les interaccions i la informació obtinguda pel prestador sempre estaran sotmeses a la configuració de privadesa de l'usuari a cada xarxa social. En cas que s'instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials és possible que, encara que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatives a les pàgines on estiguin instal·lats.

FACEBOOK ADS

La web del prestador utilitza Facebook ads, que és la plataforma de publicitat de Facebook. Això permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

• Lloc

• Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)

• Interessos (activitats, aficions, etc.)

• El que compren a internet i per altres canals.

• Etc.

Des del moment en què l'usuari deixa les seves dades al formulari habilitat per unir-se al butlletí de subscripcions, les dades obtingudes a través de Facebook Ads estan subjectes a aquesta política de privadesa. En cap cas no s'utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

GOOGLE ADS

Adwords és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que volen publicitat a GOOGLE. El prestador utilitza Google Adwords, que és la plataforma de publicitat de Google. Això us permet crear campanyes i anuncis per mostrar-los en altres pàgines web. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

• Lloc

• Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)

• Interessos (activitats, aficions, etc.)

• El que compren a internet i per altres canals.

• Etc.

Des del moment en què l'usuari deixa les seves dades al formulari habilitat per unir-se al butlletí de subscripcions, les dades obtingudes a través de Google Adwords estan subjectes a aquesta política de privadesa. En cap cas no s'utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.

El prestador podrà seleccionar i publicar testimonis de clients als serveis. Aquests testimonis poden contenir informació didentificació personal, com el seu nom i/o ciutat, estat o país on viu. Si voleu que s'elimini o esborri el vostre nom o testimoni de la web, us heu de comunicar amb el prestador amb les dades de contacte supra ressenyades.

VIDEOVIGILÀNCIA

Es capten imatges amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i els béns, així com de les instal·lacions.

S'informa a l'usuari mitjançant un cartell de videovigilància ubicat en un lloc previ a la càmera i prou visible que informa que les instal·lacions estan videovigilades.

No es preveuen cessions, excepte a les forces i cossos de seguretat, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades.

Les imatges es conservaran durant el període màxim de 30 dies des de la captació. Un cop transcorregut aquest termini, les imatges hauran de ser cancel·lades, d'acord amb la normativa vigent. La qual disposa: “la cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, i es conservarà únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complit el termini esmentat s'ha de procedir a la supressió.”

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

PRESTIGE HOTELS es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a PRESTIGE HOTELS en els termes establerts en aquesta Política per a l'exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre PRESTIGE HOTELS amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l'usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

Destinacions
Data entrada
27 febrer , 2024
Data sortida
28 febrer , 2024
Habitacions i persones
Nosaltres et truquem