Condicions generals de contractació

1. Parts i acceptació de les condicions generals de contractació

(des d’ara també les Condicions Generals o CGC):

D’una part, el proveïdor de la gestió de les reserves d’allotjament PRESTIGE HOTELS, (d’ara en endavant també el prestador), telèfon d’atenció al client 972.252.100 i mail: prestigewelcome@prestigehotels.com, sent titular del lloc web www.prestigehotels.com, exposa el document contractual que regirà la contractació de reserves d’habitacions d’hotel a través del lloc web ressenyat.

I de l’altra, l’Usuari - Client (des d’ara l’usuari), que realitza la reserva i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador. Pot registrar-se al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya.

AMBDÓS ACCEPTEN el present document que comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que realitzi qualsevol reserva.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça d’e-mail prestigewelcome@prestigehotels.com per a què plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.prestigehotels.com del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb el fi de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de reservar han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats. PRESTIGE HOTELS no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d’un fallada de còpia de seguretat per part de l‘usuari de les dades contingudes en els productes adquirits tals com targetes de memòria.

La responsabilitat civil de PRESTIGE HOTELS pels serveis subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a PRESTIGE HOTELS per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels serveis adquirits al web www.prestigehotels.com, així com a possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al web, incloent-se pèrdues de dades o altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi al web www.prestigehotels.com.

PRESTIGE HOTELS posa a disposició reserves d’habitacions als hotels Prestige a distància per Internet a través de la seva pàgina web, telefònicament o via email.

2. Objecte del contracte

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objectiu regular la relació contractual de reserva d’allotjament que implica la reserva de l’habitació escollida, per temps limitat a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web. El servei extra d’animal de companyia (gos) s’haurà de contractar en el moment de realitzar la reserva. La resta de serveis extra podrà indicar-los a les observacions i contractar-los, sota disponibilitat, a l’arribada a l’hotel. L’usuari accepta aquestes condicions de reserva durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en que es realitzi la reserva.

2.2 Territori d’aplicació: La possibilitat de reserves de www.prestigehotels.com està activa per a tot el món.

2.3 Capacitat per a contractar: Per a poder realitzar una reserva haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació d’una reserva a través del web www.prestigehotels.com o telefònicament o via email, es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles al web o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: PRESTIGE HOTELS es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas de què aquests canvis o modificacions s’introduïssin un cop realitzada una reserva, s’aplicaran les condicions vigents a la data en la que es va efectuar aquesta reserva.

3. Informació subministrada al web www.prestigehotels.com

3.1 Publicació de preus: Els preus de les habitacions són els mostrats a la informació de cada una d’elles en el nostre web www.prestigehotels.com.

Hi ha modalitats de reserva que ofereixen descomptes o beneficis a l’hora de la cancel·lació.

El preu del servei extra d’animal de companyia (gos), és mostrat en el moment de realitzar la reserva. El preu de la resta de serveis extra serà informat en el moment de la contractació presencial. Els detalls de les modalitats de cancel·lació estan exposats a la informació de les habitacions i a l’apartat 8 de les presents condicions.

3.2 Informació de les habitacions: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets o altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.prestigehotels.com estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en www.prestigehotels.com es mostren en llengua espanyola (castellà), català, anglès i francès i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en algun d’aquest idiomes.

3.3 Disponibilitat del/de les habitació/ns: Les habitacions publicades estan disponibles segons els requeriments que hagi sol·licitat en el moment de la cerca.

3.4 Reserves les 24 h, tots els dies de l’any: L’hotel està obert al públic per temporada. El període d’obertura de cada hotel està disponible aquí. L’horari de recepció de reserves realitzades a un hotel que estigui obert via web, és de vint-i-quatre (24) hores els 365 dies. Un cop feta la reserva rebrà automàticament un email de confirmació del procés i un altre de confirmació de la compra quan el prestador hagi rebut i confirmat el pagament corresponent a l’import de la reserva.

L’horari de recepció dels hotels per atendre les reserves via email o telefònicament és de 9h a 18h de dilluns a divendres. A juliol i agost també els dissabtes i diumenges de 9h a 14h.

3.5 Frau: Si PRESTIGE HOTELS sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. Procediment de reserva

RESERVA ONLINE

L’usuari per poder realitzar la reserva pot:

 • Donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà escollir com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bones costums.

 • O realitzar la reserva com a convidat i no haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Se li sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per poder tramitar la seva reserva.

S’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Indicar les dates i destí al cercador per trobar les habitacions disponibles i fer click a “cercar”.
 2. Li apareixeran, segons les seves indicacions, les habitacions disponibles. Un cop trobada l’habitació desitjada, faci click al botó “seleccionar”.
 3. A aquesta pantalla por canviar les condicions. Un cop seleccionat el desitjat, faci click a “reservar”.
 4. Escollida/es la/les reserva/es, haurà de clicar “següent”, on apareixeran els serveis extra que desitgi reservar i un cop passat aquest pas podrà fer click a “reserva” per realitzar la reserva. Al clicar aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de les reserves realitzades i extres en el seu cas, les seves dades i forma de pagament escollida).
 5. Es sol·licitaran una sèrie de dades personals per poder realitzar la reserva i desprès es sol·licita el consentiment de l’usuari per guardar les seves dades. Si el presta, es guarden i se li enviarà informació dels nostres serveis i/o ofertes, sinó les dades es guardaran només per la gestió de la reserva. Pot registrar-se si ho desitja. Han de revisar-se els controls d’spam i de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.
 6. Un cop emplenades les seves dades, apareixerà l’import total de la reserva i l’import referent a l’anticipi junt a una casella de verificació que haurà de marcar donat que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacitat.
 7. Per a finalitzar el procés, haurà de clicar el botó confirmar reserva.

RESERVA TELEFÒNICA O VIA EMAIL

Es sol·licitaran una sèrie de dades personals per poder realitzar la reserva, les característiques desitjades i dates de la reserva. Se li enviarà via email la informació sobre la reserva i les presents condicions.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari via correu electrònic, una vegada finalitzat el procediment de contractació, respecte a totes les característiques, preu, data de contractació i data de reserva.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error a l’adreça indicada o a qualsevol altre punt de la reserva, haurà de notificar-ho d’immediat a l’adreça d’e-mail indicada a dalt per a procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant qualsevol dubte, pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web www.prestigehotels.com.

PRESTIGE HOTELS proporcionarà atenció al client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacte prestigewelcome@prestigehotels.com, si escull una altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

PRESTIGE HOTELS posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.


MEMBRE CLUB PRESTIGE

L’usuari pot registrar-se com usuari Prestige. Sent Client del Club Prestige, tindrà:

 • Sempre un 10% de descompte exclusiu associat a la tarifa de la seva reserva.
 • A cada reserva que realitzi acumularà punts que podrà transformar en descomptes per les pròximes estades a Prestige Hotels. Per poder aplicar els punts i realitzar el descompte corresponent, la reserva haurà de ser d’un import mínim de 100€.
 • Cada punt equival a 1€ de descompte, sota les condicions indicades.
 • Cada euro gastat, tindrà una bonificació de 0,02 punts.
5. Confirmació reserva

El PRESTADOR reservarà l’habitació sota les condicions de pagament.

En el moment de finalitzar la reserva online, telefònica o via email, enviarem a la direcció de correu electrònic facilitada al realitzar la reserva i les condicions de pagament i les dades de la reserva.

Si hi ha algun error a les dades haurà de contactar d’immediat amb la nostra línia d’Atenció al client 972.252.100 o enviat un email a prestigewelcome@prestigehotels.com, per poder procedir a la rectificació adequada.

6. Preus i terminis de la validesa de les ofertes

Tots els preus exposats a la botiga www.prestigehotels.com inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten al web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses de cancel·lació, ni inclouen les tasses turístiques i/o assegurança de viatge.

L’usuari rebrà la factura de la reserva al finalitzar la seva estada.

Els preus aplicables a cada lloguer seran els publicats al web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase del mateix.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre i quan la reserva hagi sigut registrada durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta reserva està o no subjecta a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del prestador o via correu electrònic a l’adreça facilitada.

7. Formes de pagament

A la reserva online, se li sol·licitaran les dades de la targeta com garantia de pagament.

L’usuari podrà pagar a l’hotel mitjançant:

 • Targeta de crèdit: L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del nº de la targeta al formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de realitzar la reserva. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els que s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert per el seu banc, a través de comerç electrònic segur ("Verified by Visa" i "MasterCard SecureCode"). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi sigut autoritzat pel seu banc o caixa.

S’utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

 • Pagament en efectiu fins un import de 1000€
 • Check Vacances: benefici de l’empresa al treballador.
8. Condicions de cancel·lació i pagament

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin al subministrament de serveis d’allotjament per finalitats diferents de servir d’habitatge si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

La cancel·lació de la reserva en cas de reserves no grupals:

Política de cancel·lació i modificació vàlida per tot l'any 2023:

Les condicions de cancel·lació del 01/07/2023 a l'11/09/2023 seran de:

Abans de 5 dies de l'arribada sense penalització.

Tota cancel·lació dins dels 5 dies de l'arribada i No-Shows, es cobrarà 100% de penalització (Import total de l'estada).

Les condicions de cancel·lació per la resta de l'any seran de:

Abans de 48 hores de l'arribada sense penalització.

 • Tota cancel·lació dins de les 48 hores de l'arribada i No-Shows, es cobrarà 100% de penalització (Import total de l'estada)

Per les reserves amb tarifes no reemborsables, no es tornarà cap quantitat.

Les cancel·lacions, si està registrat poden sol·licitar-se a través del seu compte i si no està registrat per escrit mitjançant l’email prestigewelcome@prestigehotels.com.

Si l’allotjament reservat no s’ocupa el dia de l’arribada o com a màxim al dia següent abans de les 12 hores, la reserva quedarà anul·lada automàticament, a menys que ens hagin comunicat el retràs.

En cas de retràs el dia de l’arribada o sortida anticipada en qualsevol modalitat es cobrarà el 100%, a no ser que ambdues parts tinguin un acord.

9. Condicions de l’estada

Arribades: L´allotjament podrà ocupar-se el dia d´arribada a partir de les 14h.

En arribar i d'acord amb la legislació vigent, l'USUARI haurà de lliurar el full de reserva i es procedirà a identificar tots els ocupants de l'allotjament.

La taxa turística s'aplicarà segons la legislació vigent i s'abonarà a la recepció al moment de l'arribada.

Sortides: s'ha de deixar lliure el dia de sortida previst abans de les 12 h del matí.

Serveis extra:

Si l'USUARI està interessat a contractar un servei extra: bressol, pàrquing, early checking, habitacions comunicades o altres serveis especials podeu indicar-ho a l'apartat petició especial al formulari de reserva. PRESTIGE HOTELS farà tot el possible per satisfer les vostres sol·licituds, encara que no les podrà garantir fins al moment del check-in. Totes les sol·licituds es compliran dacord amb la disponibilitat que hi hagi aquell moment.

El servei extra que es pot contractar en el moment de la reserva és l'animal de companyia (gos) només per a les estades als hotels: Prestige Hotel Mar y Sol Elit y Prestige Hotel Victoria & Spa Elit. El cost del servei extra de l'animal de companyia (gos) és de 12€ per nit.

Responsabilitats del client:

L'USUARI es compromet a respectar la normativa de l'hotel. Durant les hores de descans de 22:00 ha 8:00 h, no està permès utilitzar les habitacions amb fins de celebracions de festes, ni fer soroll. En cap cas no està permès ocupar l'habitació per més persones que les establertes en la capacitat màxima.

Està prohibit penjar tovalloles i roba a les baranes dels balcons.

L´horari de piscina el marca cada Hotel i en general és de 9:00 a 20:00. Està prohibit clavar objectes com para-sols, tendals, etc. a la gespa, així com utilitzar matalassos inflables dins de la piscina.

Els nens hauran d'anar sempre acompanyats pels pares i sota la seva responsabilitat.

L'USUARI és el responsable del comportament correcte de tots els seus companys de reserva, en cas contrari, el PRESTADOR es reserva el dret a expulsar els ocupants de l'allotjament, sense dret a futures reclamacions ni a cap tipus de compensació.

PRESTIGE HOTELS, no serà responsable de qualsevol dany directe o indirecte que es pugui ocasionar com a conseqüència del mal ús de l'habitació, inclosos sense cap limitació: destrosses, pèrdues després d'incendis, robatoris, delinqüència, accidents o altres tipus de danys.

Només s'accepten animals als hotels Prestige Hotel Mar y Sol Elit y Prestige Hotel Victoria & Spa Elit.

El prestador no serà responsable dels errors de reserva atribuïbles a lusuari o causats per circumstàncies inevitables i extraordinàries.


Preus dels menors:


Els nadons de 0-1 anys, la vostra estada és gratuïta.

En cas de sol·licitar bressol tindrà el següent cost per als períodes següents:


Prestige Hotel Victoria & Spa Elit

Del 06/04/23 al 09/04/23, del 23/06/23 al 25/06/23, del 30/06/23 al 27/07/23 i del 20/08/23 al 02/09/ 23 = 6€ per nit.

Del 28/07/23 al 19/08/23 = 8€ per nit.

Resta de l'any bressol gratuït.


Prestige Hotel Goya Park

Del 10/07/23 al 27/07/23 i del 20/08/23 al 26/08/23 = 6€ per nit.

Del 28/07/23 al 19/08/23 = 8€ per nit.

Resta de l'any bressol gratuït.


Prestige Hotel Sant Marc

Del 10/07/23 al 27/07/23 i del 20/08/23 al 26/08/23 = 6€ per nit.

Del 28/07/23 al 19/08/23 = 8€ per nit.

Resta de l'any bressol gratuït.


Prestige Hotel Mar y Sol Elit

Del 06/04/23 al 09/04/23, del 23/06/23 al 25/06/23, del 30/06/23 al 27/07/23, del 20/08/23 al 02/09/ 23 i del 29/12/23 al 31/12/23 = 6€ per nit.

Del 28/07/23 al 19/08/23 = 8€ per nit.

Resta de l'any bressol gratuït.


Els nens de 2 a 12 anys:


Prestige Hotel Victoria & Spa Elit

1er nen compartint habitació amb 2 adults: 100% Dte. (Gratis).

Excepte:

Del 06/04/23 al 09/04/23, del 23/06/23 al 25/06/23, del 30/06/23 al 09/07/23 i del 27/08/23 al 02/09/ 23 amb 50% Dte.

Del 10/07/23 al 26/08/23 amb 40% Dte.

1er nen amb 1 adult: 50% Dte. Excepte del 06/04/23 al 09/04/23, del 23/06/23 al 25/06/23 i del 30/06/23 al 02/09/23: Sense Dte.

2n nen amb 1 adult: 50% Dte. Excepte del 10/07/23 al 26/08/23: 40% Dte.


Prestige Hotel Mar y Sol Elit

1er nen compartint habitació amb 2 adults: 100% Dte. (Gratis).

Excepte:

Del 06/04/23 al 09/04/23, del 23/06/23 al 25/06/23, del 30/06/23 al 09/07/23, del 27/08/23 al 02/09/ 23 i del 29/12/23 al 31/12/23 amb 50% Dte.

Del 10/07/23 al 26/08/23 amb 40% Dte.

1er nen amb 1 adult: 50% Dte. Excepte del 06/04/23 al 09/04/23, del 23/06/2023 al 25/06/23, del 30/06/23 al 02/09/23 i del 29/12/23 al 31/12 /23: Sense Dte.

2n nen amb 1 adult: 50% Dte. Excepte del 10/07/23 al 26/08/23: 40% Dte.

3er nen amb 1 adult: 50% Dte.

2n nen compartint habitació amb 2 adults: 50% Dte.

Excepte:

Del 10/07/23 al 26/08/23 amb un 70% Dte.


Prestige Hotel Sant Marc

1er nen compartint habitació amb 2 adults: 100% Dte. (Gratis).

Excepte:

Del 10/07/23 al 27/07/23 i del 20/08/23 al 26/08/23 amb 75% Dte.

Del 28/07/23 al 19/08/23 amb 60% Dte.

1er nen amb 1 adult: 50% Dte. Excepte del 06/04/23 al 09/04/23, del 23/06/23 al 25/06/23 i del 30/06/23 al 02/09/23: Sense Dte.

2n nen amb 1 adult: 50% Dte. Excepte:

Del 06/04/23 al 09/04/23, del 23/06/23 al 25/06/23, del 30/06/23 al 09/07/23 i del 27/08/23 al 02/09/ 23: 100% Dte. (Gratis).

Del 10/07/23 al 27/07/23 i del 20/08/23 al 26/08/23 amb 75% Dte.

I del 28/07/23 al 19/08/23 amb 60% Dte.


Prestige Hotel Goya Park

1er nen compartint habitació amb 2 adults: 100% Dte. (Gratis).

Excepte:

Del 10/07/23 al 26/08/23 amb 75% Dte.

2n nen compartint habitació amb 2 adults: 50% Dte.

1er nen amb 1 adult: 50% Dte. Excepte del 06/04/23 al 09/04/23, del 23/06/23 al 25/06/23 i del 30/06/23 al 02/09/23: Sense Dte.

2n nen amb 1 adult: 50% Dte. Excepte:

Del 06/04/23 al 09/04/23, del 23/06/23 al 25/06/23, del 30/06/23 al 09/07/23 i del 27/08/23 al 02/09/ 23: 100% Dte. (Gratis).

Del 10/07/23 al 26/08/23 amb 75% Dte.

3er nen amb 1 adult: 50% Dte.


Adults: a partir de 13 anys

3a i/o 4a persona compartint habitació amb dos adults: 20% Dte.


10. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

11. Resolució de litigis en línia (online dispute resolution)

Conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de Resolució de Litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

13. Normativa aplicable

Les presents Condicions Generals estan subjectes al disposat a:

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

 • Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de ventes a distància);
 • Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

Normativa espanyola:

14. Comentarios y sugerencias

Sus comentarios y sugerencias serán bien recibidos. Le rogamos que nos envíe tales comentarios y sugerencias a través de nuestro formulario de contacto.

Además, tenemos hojas oficiales de reclamación a disposición de los consumidores y usuarios. Puede solicitarlas llamando al teléfono de Atención al Cliente 972.252.100.  

Destinacions
Data entrada
27 febrer , 2024
Data sortida
28 febrer , 2024
Habitacions i persones
Nosaltres et truquem